Hrvatski Telekom Blagdanska čarolija

Oglašivač

Hrvatski Telekom

Agencija

Publicis Worldwide, Publicis d.o.o.