Topla ljudska priča

Brand

Topla akumulatori

Oglašivač

Baterija-TAB Hrvatska d.o.o.

Agencija

NewsBar

Priznanja

  • Vlado Lucić
  • News Bar Empire d.o.o.
  • Autor
  • Sandra Kvakan
  • News Bar Empire d.o.o.
  • direktor prodaje